Selecteer een pagina

Lees de

Algemene voorwaarden

Algemeen

Wellness & Welzijn verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandelde arts of specialist te overleggen alvorens een massagebehandeling te ondergaan. Wellness & Welzijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Intake en uw gezondheid

Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.

Contra indicaties

Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk een wellness behandeling mag ondergaan zal, vooraf aan elke behandeling, een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de schoonheidsspecialist in de zorg niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde behandeling. Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap. Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Annulering

Annulering van een opdracht is te allen tijde, telefonisch of per e-mail, mogelijk.

Facturering en betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst aan de dienstverlener te betalen. In geval van automatisch incasso dient de klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de rekening aanwezig is. Indien het na herhaaldelijke pogingen van de dienstverlener niet lukt om het factuurbedrag te incasseren, is de klant in verzuim. De verplichtingen van de dienstverlener tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Alle buiten rechterlijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Voor het geval naar het oordeel van de dienstverlener de financiële positie van de klant risico’s met zich mee brengt, is de dienstverlener gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.